Środa, 22.3.2023

Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym - konkurs 7/1.1.1/2020

Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym - konkurs 7/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako organizator konkursu rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które podniosą konkurencyjność polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku.

Dla kogo:

-przedsiębiorstw,
-konsorcjów przedsiębiorstw,
-konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max.3 podmiotów, w tym min.1przedsiębiorstwa i min.1 jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co:
badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
-projekty realizowane samodzielnie przez MŚP–od 1 mln PLN do 50 mln euro;
-pozostałe projekty–od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Termin:
Nabór wniosków 10 września do 6 listopada 2020 r.

Szczegóły: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/

drukuj:
udostępnij: