Piątek, 02.6.2023

Rozpoczęła się XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Rozpoczęła się XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Pula nagród, w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 600 tysięcy złotych.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą od 21 września do 29 października 2020.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

 

Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci

drukuj:
udostępnij: