Piątek, 02.6.2023

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

W XXIII edycji konkursu rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

- Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

- Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

- Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Kto może aplikować w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Organizatorzy

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nagrody w konkursie

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł za nagrodę główną a 25 tys. zł za wyróżnienie.

Termin naboru

do 29 października 2020 r.

Szczegóły: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci

 

drukuj:
udostępnij: