Niedziela, 05.2.2023

Rozwijanie działalności gospodarczej-dotacje dla firm

Rozwijanie działalności gospodarczej-dotacje dla firm

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”na rozwój działalności gospodarczej.

Dla kogo:

MŚP z regionu działania LGD Dolina Wełny (w powiecie gnieźnieńskim -gmina Kiszkowo)

Termin składania wniosków:

do 30 października 2020 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:

321090,83 EUR (1284363,32 PLN)

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości do 70%

Wysokość wsparcia:

nie mniej niż 50 000,00 zł i nie więcej niż 200 000,00 zł

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec

Szczegóły: http://www.dolinawelny.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia

drukuj:
udostępnij: