Piątek, 24.3.2023

Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości – zadania Anty-Covid

Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości – zadania Anty-Covid

Projekt realizowany przez MDDP s.a. Akademia Biznesu sp. k jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektora żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

Szczegóły: http://kompetencjedlaturystyki.pl/sektor-zywnosci/

drukuj:
udostępnij: