Piątek, 24.3.2023

Dotacja na Twoją firmę

Dotacja na Twoją firmę

Nowy projekt Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizowany będzie we współpracy z partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Wysokość wsparcia:

kwota dotacji: 20.528,00 pln oraz 12 miesięcy wsparcia pomostowego

Minimalna kwota wkładu własnego wynosi 2.522,00 pln.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby ubogie pracujące;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);

– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;

– osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);

– imigranci oraz reemigranci;

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Terminy rekrutacji:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Realizator projektu dla powiatu gnieźnieńskiego:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 

Regionalne Biuro projektu w Koninie:

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36

e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Szczegóły:https://twojafirma.arrkonin.org.pl/

drukuj:
udostępnij: