Środa, 22.3.2023

Kolejna edycja konkursu „Badania na rynek” już od stycznia 2021 roku

Kolejna edycja konkursu „Badania na rynek” już od stycznia 2021 roku

Od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w konkursie PARP finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs „Badania na rynek” ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych prac badawczo-rozwojowych.     W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili.

Dla kogo?

Firm z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy.  Dodatkowo,   w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wydatki inwestycyjne:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

- zakup nieruchomości

- roboty budowlane

- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

Wysokość dofinansowania:

zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Całkowity koszt projektu od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu.

Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Terminy składania wniosków:

od 13 stycznia 2021r. do 17 lutego 2021 r.

Szczegóły: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

drukuj:
udostępnij: