Piątek, 09.6.2023

Konkurs PARP-u „Badania na rynek”

Konkurs PARP-u „Badania na rynek”

Dla kogo?

mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

Termin składania wniosków:

do 17 lutego 2021 br.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,

3. eksperymentalne prace rozwojowe,

4. usługi doradcze.

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR,

  • wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu,
  • wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu,

 

Szczegóły: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

drukuj:
udostępnij: