Środa, 22.3.2023

Kampania informacyjna „Prawa przez cały rok”

Kampania informacyjna „Prawa przez cały rok”

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych. Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy  https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES https://eures.praca.gov.pl/

drukuj:
udostępnij: