Środa, 22.3.2023

Polski Inkubator Rzemiosła

Polski Inkubator Rzemiosła

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach Programu są wyłącznie organizacje rzemieślnicze. 

Głównym celem programu jest wsparcie dla organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, które wpłynie pozytywnie na rozwój ich kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego. Środki finansowe z programu pomogą zrealizować cele statutowe organizacji rzemieślniczych oraz wpłyną pozytywnie na rozwój ich przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Program składać się będzie z następujących elementów:

  • rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła,
  • rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła,
  • wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektorów publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.

Termin składania wniosków: 11 sierpień 2021 r.

Kontakt: 601 901 327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/

drukuj:
udostępnij: