Poniedziałek, 05.6.2023

Bony na cyfryzację - 16 września br. spotkanie online z przedstawicielami PARP

Bony na cyfryzację - 16 września br. spotkanie online z przedstawicielami PARP

Spotkanie dotyczy nowego programu dotacyjnego, oferującego możliwość pozyskania do 85% dofinansowania na projekty, dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych, które służą wdrażaniu innowacji procesowej lub nowego produktu na rynek.

Termin naboru: od 20 września br. do 20 października br.

Poziom dofinansowania:

maksymalna kwota wartości kosztów kwalifikowanych to 300.000 zł.

Przeznaczenie dotacji:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Agenda:

  • 10:00 – 10:05 Powitanie | Piotr Nędzewicz – Koordynator DIH4Future, PPNT
  • 10:05 – 10:40 Bony na cyfryzację – nowy konkurs PARP dla MŚP, czyli jak zdobyć środki na wdrożenie rozwiązań z zakresu IT w Twojej firmie | Michał Wiśniewski – Ekspert PARP
  • 10:40 – 10:55 Wsparcie DIH4Future w procesie transformacji | Piotr Nędzewicz – Koordynator DIH4Future,
  • 10:55 – 11:10 Sesja Q&A

Szczegóły spotkania

drukuj:
udostępnij: