Wtorek, 04.10.2022

Praca sezonowa z Eures

Praca sezonowa z Eures

Zastanawiasz się, który kraj wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli stracisz pracę, przebywając w innym kraju UE? Będzie to zależało od Twojego statusu zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania - nie od Twojego obywatelstwa!

Jeżeli stracisz pracę w kraju UE, w którym pracowałeś, powinieneś ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w tym kraju.

Zarejestruj się jako osoba bezrobotna w miejscowym urzędzie pracy. Będziesz traktowany na takich samych zasadach, jak obywatele tego kraju.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • okresy pracy wymagane, aby kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych,
  • stawki stosowane przy obliczaniu wysokości świadczeń,
  • okres przez jaki przysługują świadczenia.

Jeśli musisz przedstawić dokument potwierdzający wcześniejsze okresy zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za granicą, konieczne może być złożenie wniosku o formularz PD U1 w kraju, w którym poprzednio pracowałeś. Nawet jeśli nie przedstawisz formularza PD U1, urząd rozpatrujący Twój wniosek może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio od władz kraju, w którym wcześniej pracowałeś. Jednakże taki formularz może przyśpieszyć procedurę.

Jeżeli posiadasz prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wracasz do Polski w celu poszukiwania pracy, masz prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Należy w tym celu uzyskać odpowiedni dokument (formularz PD U2) uprawniający do transferu zasiłku.

Instytucją wydającą ten formularz będzie najczęściej ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca.

W celu dokonania transferu przyznanego zasiłku trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy państwa ostatniego zatrudnienia przez okres minimum czterech tygodni od chwili utraty pracy (odpowiedni urząd może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu).

Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na okres trzech miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie sześciu miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 

wuppoznan.praca.gov.pl tel. 61 846 38 08

 

Oddział Zamiejscowy
w Kaliszu

 


tel. 62 766 29 06

 

Oddział Zamiejscowy
w Koninie

 


tel. 63 249 71 00

Oddział Zamiejscowy
w Lesznie

 


tel. 65 529 57 66

Oddział Zamiejscowy
w Pile

 


tel.  67 212 77 94

drukuj:
udostępnij: