Piątek, 24.3.2023

Konkurs dla miłośników fotografii

Konkurs dla miłośników fotografii

Celem Konkursu organizowanego przez UMWW jest zaprezentowanie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz tzw. dobrych praktyk projektów, które zrealizowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Aby zgłosić zdjęcie projektu, należy wypełnić formularz on-line na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl i przesłać maks. 3 zdjęcia, z czego każde powinno być nie większe niż 5 MB. Listę projektów zawiera mapa, dostępna również na stronie internetowej.

Zgłaszany projekt powinien wpisywać się w 1 z 5 kategorii:

-Lider Innowacji,

-Zielona Wielkopolska,

-Zurbanizowana Wielkopolska,

-Portret,

-Turystyka kulturowa.

Zdjęcia należy przesłać do 5 listopada 2021 r. Czekają atrakcyjne nagrody!

Komplet informacji: https://funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl/

drukuj:
udostępnij: