Piątek, 02.6.2023

Nowy Start –15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu

Nowy Start –15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu

Cel programu:

dostosowanie modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu.

Co można zyskać?

Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.

Poziom dofinansowania:

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Operatorzy:

Nowy instrument PARP finansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Komplet informacji-tutaj.

drukuj:
udostępnij: