Sobota, 03.6.2023

Własność intelektualna w Twojej firmie

 Własność intelektualna w Twojej firmie

Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Dla kogo?

  • MŚP, czyli jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. 
  • Działalność firmy w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
  • przedsiębiorstwo zarejestrowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co?

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu.

Termin:

projekt ma charakter pilotażowy i będzie trwał do końca października 2022 roku lub do wyczerpania środków. Nabór wniosków jest ciągły, ostatnie wnioski będzie można składać do końca sierpnia 2022 roku.

Składanie wniosku:

aby złożyć wniosek wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu PAtentowego i wypełnić formularz.

Szczegóły tutaj

drukuj:
udostępnij: