Poniedziałek, 05.6.2023

Dotacje na otwarcie firmy

Dotacje na otwarcie firmy

Operator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Dla kogo: mieszkańców z gmin objętych działalnością LGD „Trakt Piastów” , tj. gmin Gniezno, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn

Termin składania wniosków: 1-15 marca 2022 r.

Wysokość wsparcia finansowego:

premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Sposób składania wniosku:        

wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Trakt Piastów” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Dodatkowe informacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, telefon 601 251 501 oraz 61 427 59 50.

Komplet informacji tutaj.

drukuj:
udostępnij: