Piątek, 24.3.2023

Wsparcie aktywności gospodarczej dla podmiotów z gminy Kiszkowo

Wsparcie aktywności gospodarczej dla podmiotów z gminy Kiszkowo

Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy

operator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

forma i poziom dofinanowania: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę

termin naboru: 6.04.2022 - 21.04.2022

komplet informacji: tutaj

 

drukuj:
udostępnij: