Poniedziałek, 05.6.2023

Dotacja na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dotacja na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2022 roku

Poziom dofinansowania: 100 %

Gdzie składać wnioski: ARMIR Poznań

Dla kogo: pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf

drukuj:
udostępnij: