Wtorek, 06.6.2023

Projekt „Systemic Age Management”

Projekt „Systemic Age Management”

Bezpłatny program przygotowujący kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami z sektora MMŚP do zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie

Dla kogo?

Dla sektora przetwórstwa przemysłowego, handlu i usług:

- przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- kadry menedżerskiej MMŚP oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki HR pracujących
w działach HR w MMŚP,

- pracowników w wieku przedemerytalnym pracujących w sektorze MMŚP (kobiety w wieku 55+ oraz mężczyzn w wieku 60+).

Cel projektu:

przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na odpowiednie zarządzanie wiekiem
w przedsiębiorstwach, gwarantujące szansę zdrowego rozwoju firmy oraz podniesienie jej odporności na zmiany.

Kontakt:

biuro projektu „Systemic Age Management”

sam@fundacja-spoleczna.pl         577 666 148 oraz 601 624 209

Webinarium dotyczące projektu SAM, odbędzie się 27 września o godzinie 12:00, za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Komplet informacji tutaj

drukuj:
udostępnij: