Piątek, 24.3.2023

Konkurs „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cykl konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców

Konkurs „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cykl konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców

źródło zdjęcia:pixabay.com

Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

Cel programu:

rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Nabór wniosków:

od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Na co?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Poziom dofinansowania:

-max. 850 000 zł

-wsparcie do 85% wartości projektu.

Komplet informacji tutaj

drukuj:
udostępnij: