Wtorek, 30.5.2023

Dotacje na rozwój działalności gospodarczej

Dotacje na rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla kogo?

przedsiębiorców z obszaru gmin: Gniezno, Trzemeszno, Łubowo, Mieleszyn, Kłecko.

Termin składania wniosków:

15.11.2022 r. – 29.11.2022 r.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów – max. 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi  300 000,00 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i kopia)  należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.

Komplet informacji: tutaj

drukuj:
udostępnij: