Piątek, 02.6.2023

Ścieżka SMART-pierwszy konkurs dla przedsiębiorców z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ogłoszony‼️

Ścieżka SMART-pierwszy konkurs dla przedsiębiorców z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ogłoszony‼️
➡️Nabór wniosków od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r.
➡️Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na realizację projektów modułowych, czyli takich, w których przedsiębiorca wybiera jeden z dwóch obowiązkowych modułów – prace B+R lub wdrożenie wyników prac B+R. Następnie uzupełnia go dowolnie skomponowanymi przez siebie modułami fakultatywnymi: infrastruktura B+R, cyfryzacja, internacjonalizacja, zazielenienie, kompetencje.
➡️Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
komplet informacji tutaj.
➡️Duże firmy mogą składać wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
komplet informacji tutaj.
drukuj:
udostępnij: