Środa, 22.3.2023

Nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ogłosiła nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, nieprowadzące działalności gospodarczej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

-wysokość wsparcia do 4.500,00 zł netto dla jednej osoby

-dofinansowanie - do 89% kosztów netto usługi rozwojowej

-możliwość wzięcia udziału w dwóch szkoleniach/kursach

Szczegóły dostępne są na stronie:  https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/

drukuj:
udostępnij: