Sobota, 03.6.2023

Razem dla rozwoju rzemiosła

Razem dla rozwoju rzemiosła

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, jako organizator, zaprasza na konferencję „Razem dla rozwoju rzemiosła”, która odbędzie się w dniu 13 marca 2012r. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej przy al. Niepodległości 2 w Poznaniu (sala nr 17).

Konferencja zainauguruje realizację projektu „Razem dla rozwoju rzemiosła”, którego głównym celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych wielkopolskich zakładów rzemieślniczych w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity, poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy wśród rzemieślników. Zaplanowane działania obejmą ocenę znajomości instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, zakres wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w rzemiośle oraz sposoby motywowania do podnoszenia kwalifikacji. Projekt dotyczy w szczególności identyfikacji problemów rynku pracy w województwie wielkopolskim z punktu widzenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

Program konferencji:
10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników, prezentacja założeń projektu (Tomasz Wika)
10.15 – 10.30 – Prezentacja dot. metodologii badań realizowanych w ramach projektu (dr Krzysztof Bondyra)
10.30 – 11.00 – Aktywna polityka rynku pracy jako element flexicurity (Dominik Postaremczak)
11.00 – 11.30 – Elastyczne formy zatrudnienia jako element flexicurity (Beata Zięba)
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
12.00 – 12.20 – Kształcenie ustawiczne jako element flexicurity a CRS (Magdalena Ignaszczak)
12.20 – 12.40 – CRS i założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju (Marcin Wojtkowiak)
12.40 – 13.00 – Szanse rozwojowe Wielkopolski (Helena Dolata)
13.00 – 13.15 – Panel dyskusyjny
13.15 – 14.00 – Lunch

Więcej informacji dotyczących konferencji:
tel. (61) 852 24 45
e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl

drukuj:
udostępnij: