Wtorek, 06.6.2023

Rekrutacja rozpoczęta

Rekrutacja rozpoczęta

Informujemy, że od dziś tj. 5 marca można składać formularze rekrutacyjne do projektu realizowanego przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. pod nazwą „Zielone światło dla Ciebie”

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Wrzesińskiego pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do realizacji Projektu nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 10 beneficjentów;
  • jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40 000,00 zł dla 6 beneficjentów;
  • wsparcie pomostowe: szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wypłacane w miesięcznych transzach w wysokości do 1 300,00zł) dla 6 beneficjentów.

Rekrutacja potrwa do 16 marca 2012r. Regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.garg.pl w zakładce "Rekrutacja"

drukuj:
udostępnij: