Środa, 22.3.2023

Konkurs „Przyjazny Pracodawca”

Konkurs „Przyjazny Pracodawca”


Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wdrażają w swoich firmach ideę flexicurity oraz oferują swoim pracownikom satysfakcjonujące rozwiązania w zakresie godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Mimo nowego i obcego brzmiącego słowa - flexicurity, okazuje się że wielu pracodawców już od dawna stosuje elastyczne formy zatrudnienia z pożytkiem dla swoich firm. Można tutaj przykładowo wymienić: elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawcy wysyłają coraz częściej swoich pracowników m.in. na szkolenia podnoszące ich poziom kwalifikacji zawodowych, szkolenia przekwalifikowujące, ogólnorozwojowe, czy też językowe. Wszelkie przejawy elastycznego podejścia do zatrudnienia łączącego się z bezpieczeństwem dla pracowników należy prezentować i rozpowszechniać mając na względzie korzyści jakie dzięki wprowadzaniu takich rozwiązań może uzyskać zarówno pracownik, jak i pracodawca. 


Konkurs skierowany jest do pracodawców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na  terenie subregionu konińskiego (powiatu: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego) i kaliskiego (powiatu: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w terminie od 28.10.2011 do 31.07.2012. Laureaci zostaną uhonorowani na konferencji kończącej projekt w listopadzie 2012 roku.

Regulamin konkursu wraz z deklaracją i ankietą do pobrania ze strony: 
www.flerxicurityirpoznan.pl


Patronat honorowy:


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:
Kierownik Projektu - Bogumiła Frąckowiak
Dyrektor WIR - Tomasz Wika
 

drukuj:
udostępnij: