Niedziela, 04.6.2023

Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy na seminarium

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego na seminarium „Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści dla pracodawców i pracowników” które odbędzie się 24 listopada 2011 (czwartek) w godz. 10.00- 14.00 w Domu Rzemiosła (sala konferencyjna) w Gnieźnie ul. Tumska 15.

Celem seminarium jest praktyczne wskazanie pracodawcom nietypowych rozwiązań dotyczących zatrudniania pracowników oraz zachęcenie do wdrożenia ich w życie w oparciu o polskieregulacjeprawne. Przedstawieniekorzyściwynikających z elastycznych form pracyzarównodlapracodawców, jak i samychpracowników. Pokazanie, jak z jednej strony zmniejszać koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej zwiększać satysfakcję pracowników.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY


Seminariumjestrealizowane w ramachprojektu „Flexicurity – szansą na zrównoważonyrozwójrynkupracy“ w ramachpoddziałania 8.1.3 POKL przezWielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w partnerstwie z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania.

Formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium jest dostępny na stronie www.flexicurityirpoznan.pl

Więcej informacji na temat projektu udziela Monika Nowicka tel.61 859 35 80, mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 

Serdecznie zapraszamy 
Kierownik Projektu
Bogumiła Frąckowiak

drukuj:
udostępnij: