Środa, 22.3.2023

Zaproszenie na konferencję „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”

Zaproszenie na konferencję „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”

Flexicurity to nowoczesny model rynku pracy, który łączy dwa jego aspekty – elastyczność i bezpieczeństwo.  


Flexicurity to kompleksowe podejście do potrzeb współczesnego rynku pracy, którego priorytetem jest z jednej strony uelastycznianie rynków pracy i organizacji pracy, a z drugiej zwiększanie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, przede wszystkim osób o słabszej pozycji na rynku pracy i spoza niego.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencje rozpoczynające projekt „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”, które odbędą się:

  • 20 października 2011 r. (czwartek) w godz. 10.00- 14.00 w klubie „Energetyk” w Koninie ul. Przemysłowa 3d

oraz

  • 27 października 2011 r. (czwartek)w godz. 10.00- 14.00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (sala konferencyjna) w Kaliszu ul. Wodna 11-13.

Celem konferencji jest upowszechnienie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego oraz zainicjowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity adekwatnym do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres: monika.nowicka@irpoznan.pl, tel. 61 859 35 80 lub na fax: 61 852 13 16:

  • do dnia 14.10.2011r. w przypadku zamiaru udziału w konferencji w dniu 20 października 2011 w Koninie,
  • do dnia 21.10.2011r. w przypadku zamiaru udziału w konferencji w dniu 27 października 2011 w Kaliszu.


Załączniki:

źródło: www.flexicurityirpoznan.pl

 

drukuj:
udostępnij: