Piątek, 24.3.2023

As Biznesu

As Biznesu

Od początku czerwca 2011 roku Związek Pracodawców WIPH, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, realizują projekt pn. „As biznesu - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest zwiększenie świadomości wielkopolskich przedsiębiorców na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) w zakresie lokalnego rynku pracy, warunków pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, wbrew częstym obawom przedsiębiorców, nie musi wiązać się z dużymi akcjami – może oznaczać troskę o pracowników wyrażaną np. podniesieniem standardów pracy, wprowadzeniem e-pracy, itp.

W ramach projektu, którego realizację zaplanowano do 30.11.2012 roku, w pięciu regionach Wielkopolski (poznańskim, pilskim, leszczyńskim, kaliskim, konińskim) odbędą się spotkania biznesowe dla przedsiębiorców poświecone tematyce CSR, przeprowadzony zostanie plebiscyt „As Biznesu” w kategoriach mały, średni i duży przedsiębiorca oraz podejmowane będą działania informacyjno-promocyjne, popularyzujące tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (kampania w mediach, wydanie gazety – kwartalnika poświęconego tematyce CSR).

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronach internetowych:
www.pisop.org.pl
www.asbiznesu.pl

Biuro projektu:
Związek Pracodawców WIPH
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

Koordynator Projektu: 
Anna Wąsikiewicz
Tel.: 61 869 01 13
e-mail: asbiznesu@wiph.pl

drukuj:
udostępnij: