Poniedziałek, 05.6.2023

Inicjatywa JEREMIE w Gnieźnie

Inicjatywa JEREMIE w Gnieźnie

W dniu 31 maja br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Inicjatywa JEREMIE – szansą dla wielkopolskich przedsiębiorstw”. Organizatorem spotkania byli: Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z powiatu gnieźnieńskiego. W trakcie spotkania zaproszeni przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się czym jest inicjatywa Jeremie, na jakie działanie przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę lub poręczenie i do kogo zwrócić się po wsparcie.

Spotkanie pt. „Inicjatywa JEREMIE – szansą dla wielkopolskich przedsiębiorstw” uroczyście rozpoczął Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. W spotkaniu udział wzięło 29 osób. Starosta przywitał przedstawicieli pośredników finansowych oraz przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego. Uczestnicy  spotkania mieli możliwość zapoznania się z instrumentami finansowymi inicjatywy JEREMIE - pożyczki lub poręczenia. Ogólne informacje o Inicjatywie Jeremie przedstawił Romuald Fabisiak, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie spotkania przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bartosz Przybylski i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  - Dariusz Sobolewski, przedstawili warunki uzyskania pożyczki na rozwój działalności. Udzielili również wskazówek odnośnie przygotowania wniosku o pożyczkę i omówili przykłady sfinansowanych projektów inwestycyjnych. Wykład na temat poręczeń przeprowadzili: przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – Jagoda Wielebińska i Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego – Michał Chojara.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkał się także wykład dotyczący projektu „Systemy vouchera wiedzy – narzędzia transferu i technologii”, skierowany dla przedsiębiorstw na dofinansowanie badań zleconych w instytucjach naukowych. Wykład wygłosił pracownik Departamentu Gospodarki UMWW Jakub Jackowski. Na zakończenie spotkania, przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Renata Aleksanderek omówiła cele ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkolenia – to się opłaca!”. Podkreślała, iż należy zwrócić uwagę przedsiębiorców na konieczność inwestowania w kadry oraz motywowania ich do podejmowania konkretnych działań, zmierzających do podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy się zapisali na spotkanie, przygotowano prezentację i materiały oraz rozlosowano nagrodę – szkolenie. Nagrodę wylosowała Pani Magdalena Głowacka.

Przypomnijmy, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Siedziba PIFE mieści się przy ul. Rynek 10/1, w zasobach lokalowych Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Punkt w Gnieźnie jest jednym z 10 lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich w Wielkopolsce, udzielających bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach dostępnych programów i funduszy. Jego działalność jest finansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Konsultantki PIFE udzielają bezpłatnych porad osobom zainteresowanym pozyskaniem środków z funduszy europejskich w dni robocze od godz. 8.00 – 15.30.

drukuj:
udostępnij: