Piątek, 24.3.2023

Voucher wiedzy

Voucher wiedzy

Konkurs przewiduje dofinansowanie badań w ramach projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego.

O wsparcie w ramach konkursu „Voucher Wiedzy” w wysokości do 17.500 PLN mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Termin składania wniosków mija 31 maja 2011 r. Wsparcie w ramach konkursu ma charakter refinansowania poniesionych kosztów.
Voucher Wiedzy może być wykorzystany w szczególności dla:

 

  1. rozwoju nowego produktu, usługi, procesu,
  2. rozwoju nowego modelu biznesowego,
  3. nowych sposobów świadczenia usług,
  4. audytu innowacji/ technologicznego.

Lista proponowanych instytucji naukowych dostępna jest na stronie internetowej projektu www.kvoucher.eu
Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin pilotażowego konkursu „Voucher Wiedzy” znaleźć można na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl).
Dodatkowe informacje dostępne w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Departamencie Gospodarki pod numerem telefonu 61 65 80 700.

Liczymy, że Voucher Wiedzy okaże się skutecznym i przydatnym narzędziem służącym podnoszeniu innowacyjności wielkopolskich firm poprzez transfer wiedzy i technologii wykraczający poza granice naszego województwa.

drukuj:
udostępnij: