Środa, 22.3.2023

Cele działania

  • rozwój sektora MŚP,
  • ożywienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z powiatu gnieźnieńskiego,
  • promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży,
  • rozwój kapitału ludzkiego,
  • zachęcenie/wsparcie lokalnych przedsiębiorstw sektora MSP do nawiązywania współpracy z instytucjami naukowymi na rzecz realizacji prac badawczo-rozwojowych,
  • współpraca z pracodawcami.
drukuj:
udostępnij: