Piątek, 24.3.2023

Przedmiot działalności

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu powstał w 2017 roku celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie gnieźnieńskim. Oferta PWB adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. PWB podejmuje inicjatywy propagujące przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Oferujemy bezpłatne usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne w zakresie pozyskiwania środków na sfinansowanie i rozwój działalności firmy (fundusze szkoleniowe, dotacje, pożyczki ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł).

Współpracujemy z lokalnymi urzędami, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami pozarządowymi.

drukuj:
udostępnij: