Piątek, 02.6.2023

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „Milenium

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska “Milenium” funkcjonuje na gnieźnieńskim rynku szkolnictwa wyższego od 2003 roku. Wśród różnorodnej oferty uczelni na uwagę zasługuje Akademickie Gimnazjum „Milenium”, które zainaugurowało swoją działalność 1 września 2010 roku. Celem placówki jest takie wykształcenie ucznia, aby miał dobrze ugruntowaną wiedzę oraz opanowane niezbędne umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w życiu i rzeczywistości szkolnej. Oferta szkoły adresowana jest do młodzieży ambitnej, dostrzegającej wartość edukacji, chcącej rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, w doskonałych warunkach lokalowych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i audiowizualny, w małych oddziałach zapewniających nie tylko kameralną atmosferę, ale przede wszystkim gwarantujących bezpieczeństwo. Ponadto, swoim uczniom szkoła proponuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, wycieczki, a rodzicom zapewnia ścisłą współpracę umożliwiającą bieżące sprawdzanie postępów w nauce i frekwencji uczniów oraz gwarantuje niewysokie i niezmienne czesne. 

Adres:
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno
tel.: (061) 425-75-70
fax: (061) 425-53-54
gniezno@milenium.edu.pl
www.milenium.edu.pl

drukuj:
udostępnij: