Środa, 07.6.2023

Oferta Szkolnictwa Zawodowego

Na terenie powiatu funkcjonuje rozbudowany i elastyczny system szkolnictwa technicznego oraz zawodowego. Powiat Gniezno dysponuje bowiem nie tylko liceami ogólnokształcacymi, ale również zespołami szkół, w których program nauczania dostosowany jest do aktualnych potrzeb sektora przedsiębiorstw. Obecnie, kształcenie obejmuje m. in. kierunki: ekonomiczne, informatyczne, gastronomiczne, turystyczne, budowlane, rolnicze, elektrotechniczne, elektromechaniczne. W Gnieźnie zlokalizowane są także wyższe uczelnie, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, której oferta obejmuje kierunki techniczne oraz medyczne.

Branżowe szkoły I i II stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński

Branżowe szkoły I i II stopnia – inne

Szkoły wyższe techniczne

drukuj:
udostępnij: