Wtorek, 06.6.2023

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

To szkoła z ponad stu letnim stażem o bardzo szerokim profilu kształcenia. Specjalizują się tu ekonomiści, logistycy, informatycy czy technicy żywienia i usług gastronomicznych. W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje również bardzo ciekawy profil mundurowy.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo

tel./fax 61 477 81 35

e-mail: sekretariat@zspwitkowo.pl

http://zspwitkowo.pl/

drukuj:
udostępnij: