Środa, 22.9.2021

Ludność

Stan ludności i ruch naturalny

pozycja

jednostka

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

liczba ludności ogółem, w tym:

os.

145 333

145 317

145 418

mężczyźni

os.

71 219

71 109

71 160

kobiety

os.

74 114

74 208

74 258

w wieku przedprodukcyjnym

os.

28 799

28 863

28 953

w wieku produkcyjnym, w tym:

os.

88 693

87 802

86 950

mobilnym

os.

56 921

56 156

55 294

niemobilnym

os.

31 772

31 646

31 656

w wieku poprodukcyjnym

os.

27 841

28 652

29 515

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,8

19,9

19,9

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

%

61,0

60,4

59,8

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,2

19,7

20,3

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

63,9

65,5

67,2

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

os.

96,7

99,3

101,9

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

31,4

32,6

33,9

przyrost naturalny na 1.000 ludności

-

1,9

0,4

1,4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: