Wtorek, 04.8.2020

Ludność

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

 

pozycja

jednostka

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

liczba ludności ogółem, w tym:

os.

145 211

145 333

145 317

mężczyźni

os.

71 215

71 219

71 109

kobiety

os.

73 996

74 114

74 208

w wieku przedprodukcyjnym

os.

28 581

28 799

28 863

w wieku produkcyjnym, w tym:

os.

89 749

88 693

87 802

mobilnym

os.

57 710

56 921

56 156

niemobilnym

os.

32 039

31 772

31 646

w wieku poprodukcyjnym

os.

26 881

27 841

28 652

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,7

19,8

19,9

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

%

61,8

61,0

60,4

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem

%

18,5

19,2

19,7

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

61,8

63,9

65,5

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

os.

94,1

96,7

99,3

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

30,0

31,4

32,6

przyrost naturalny na 1.000 ludności

-

1,9

1,9

0,4

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl


 

drukuj:
udostępnij: