Niedziela, 21.7.2019

Ludność

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

 

pozycja

jednostka

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

liczba ludności ogółem, w tym:

os.

145 085

145 211

145 333

mężczyźni

os.

71 167

71 215

71 219

kobiety

os.

73 918

73 996

74 114

w wieku przedprodukcyjnym

os.

28 576

28 581

28 799

w wieku produkcyjnym, w tym:

os.

90 680

89 749

88 693

mobilnym

os.

58 227

57 710

56 921

niemobilnym

os.

32 453

32 039

31 772

w wieku poprodukcyjnym

os.

25 829

26 881

27 841

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,7

19,7

19,8

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

%

62,5

61,8

61,0

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem

%

17,8

18,5

19,2

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

60,0

61,8

63,9

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

os.

90,4

94,1

96,7

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

28,5

30,0

31,4

przyrost naturalny na 1.000 ludności

-

0,7

1,9

1,9

 

źródło danych: www.stat.gov.pl


 

drukuj:
udostępnij: