Środa, 22.3.2023

Ludność

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

pozycja

jednostka

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

liczba ludności ogółem, w tym:

os.

145 317

145 418

145 068

mężczyźni

os.

71 109

71 160

70 924

kobiety

os.

74 208

74 258

74 144

w wieku przedprodukcyjnym

os.

28 863

28 953

28 950

w wieku produkcyjnym, w tym:

os.

87 802

86 950

86 061

mobilnym

os.

56 156

55 294

54 401

niemobilnym

os.

31 646

31 656

31 660

w wieku poprodukcyjnym

os.

28 652

29 515

30 057

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,9

19,9

20,0

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

%

60,4

59,8

59,3

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,7

20,3

20,7

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

65,5

67,2

68,6

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

os.

99,3

101,9

103,8

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

32,6

33,9

34,9

przyrost naturalny na 1.000 ludności

-

0,4

1,4

-2,2

 

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: