Środa, 22.9.2021

Podmioty Gospodarcze

Podmioty gospodarcze

pozycja

jednostka

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jedn. gosp.

15 566

15 785

16 231

sektor publiczny ogółem

jedn. gosp.

396

373

370

sektor prywatny ogółem, w tym:

jedn. gosp.

15 063

15 291

15 736

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jedn. gosp.

140

95

94

podmioty według rodzajów działalności:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jedn. gosp.

368

338

326

przemysł i budownictwo

jedn. gosp.

3 900

4 009

4 175

usługi

jedn. gosp.

11 298

11 438

11 730

podmioty według klas wielkości:

-

-

-

-

0 – 9 osób pracujących

jedn. gosp.

14 895

15 146

15 618

10 – 49 osób pracujących

jedn. gosp.

536

517

493

50 – 249 osób pracujących

jedn. gosp.

128

115

111

250 – 999 osób pracujących

jedn. gosp.

7

7

7

1 000 osób i więcej

jedn. gosp.

0

0

2

podmioty nowozarejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 136

1 302

1 234

podmioty wyrejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 037

1 046

750

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

1 071

1 086

1 116

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

78

90

85

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

71

72

52

podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności

jedn. gosp.

107

109

112

podmioty na 1.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

jedn. gosp.

176

180

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: