Poniedziałek, 05.6.2023

Podmioty Gospodarcze

PODMIOTY GOSPODARCZE

pozycja

jednostka

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jedn. gosp.

15 785

16 231

16 671

sektor publiczny ogółem

jedn. gosp.

373

370

373

sektor prywatny ogółem, w tym:

jedn. gosp.

15 291

15 736

16 106

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jedn. gosp.

95

94

85

podmioty według rodzajów działalności:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jedn. gosp.

338

326

320

przemysł i budownictwo

jedn. gosp.

4 009

4 175

4 360

pozostała działalność

jedn. gosp.

11 438

11 730

11 991

podmioty według klas wielkości:

-

-

-

-

0 – 9 osób pracujących

jedn. gosp.

15 146

15 618

16 070

10 – 49 osób pracujących

jedn. gosp.

517

493

484

50 – 249 osób pracujących

jedn. gosp.

115

111

108

250 – 999 osób pracujących

jedn. gosp.

7

7

7

1 000 osób i więcej

jedn. gosp.

0

2

2

podmioty nowozarejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 302

1 234

1 111

podmioty wyrejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 046

750

651

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

1 086

1 116

1 149

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

90

85

76

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

72

52

45

podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności

jedn. gosp.

109

112

115

podmioty na 1.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

jedn. gosp.

180

187

194

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: