Wtorek, 29.9.2020

Podmioty Gospodarcze

PODMIOTY GOSPODARCZE

pozycja

jednostka

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jedn. gosp.

15 483

15 566

15 785

sektor publiczny ogółem

jedn. gosp.

400

396

373

sektor prywatny ogółem, w tym:

jedn. gosp.

14 988

15 063

15 291

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jedn. gosp.

139

140

95

podmioty według rodzajów działalności:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jedn. gosp.

379

368

338

przemysł i budownictwo

jedn. gosp.

3 803

3 900

4 009

usługi

jedn. gosp.

11 301

11 298

11 438

podmioty według klas wielkości:

-

-

-

-

0 – 9 osób pracujących

jedn. gosp.

14 808

14 895

15 146

10 – 49 osób pracujących

jedn. gosp.

539

536

517

50 – 249 osób pracujących

jedn. gosp.

129

128

115

250 – 999 osób pracujących

jedn. gosp.

7

7

7

podmioty nowozarejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 146

1 136

1 302

podmioty wyrejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 188

1 037

1 046

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

1 066

1 071

1 086

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

79

78

90

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

82

71

72

podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności

jedn. gosp.

107

107

109

podmioty na 1.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

jedn. gosp.

173

176

180

         

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: