Niedziela, 21.7.2019

Podmioty Gospodarcze

PODMIOTY GOSPODARCZE

pozycja

jednostka

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jedn. gosp.

15 549

15 483

15 566

sektor publiczny ogółem

jedn. gosp.

405

400

396

sektor prywatny ogółem, w tym:

jedn. gosp.

15 079

14 988

15 063

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jedn. gosp.

138

139

140

podmioty według rodzajów działalności:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jedn. gosp.

377

379

368

przemysł i budownictwo

jedn. gosp.

3 846

3 803

3 900

usługi

jedn. gosp.

11 326

11 301

11 298

podmioty według klas wielkości:

-

-

-

-

0 – 9 osób pracujących

jedn. gosp.

14 866

14 808

14 895

10 – 49 osób pracujących

jedn. gosp.

547

539

536

50 – 249 osób pracujących

jedn. gosp.

129

129

128

250 – 999 osób pracujących

jedn. gosp.

7

7

7

podmioty nowozarejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 320

1 146

1 136

podmioty wyrejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 193

1 188

1 037

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

1 072

1 066

1 071

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

91

79

78

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

82

82

71

podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności

jedn. gosp.

107

107

107

podmioty na 1.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

jedn. gosp.

171

172

175

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: