Logo Gospodarka Powiat Gniezno
Powróć do: strona główna

Wsparcie dla biznesu

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonują instytucje sprzyjające rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, których oferta obejmuje m. in. szkolenia czy doradztwo biznesowe. Proponowane wsparcie ukierunkowane jest na określone grupy odbiorców. Mogą je otrzymać zarówno już funkcjonujące podmioty, jak również osoby, które dopiero planują otwarcie własnej firmy. Na pomoc mogą liczyć także krajowi i zagraniczni inwestorzy, którym oferowana jest fachowa i kompleksowa informacja zarówno o terenach inwestycyjnych, jak i administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w Powiecie Gniezno. Ponadto, funkcjonuje tu rozbudowany sektor bankowy, działają biura obrotu nieruchomościami oraz inne instytucje i urzędy, dzięki którym każdy przedsiębiorca może bez problemów załatwić sprawy niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania jego firmy.

W zakresie prowadzenia polityki proinwestycyjnej gminy dysponują szerszym instrumentarium niż powiaty. To one bowiem decydują m.in. o wysokości lokalnych podatków i opłat, w tym również tych mających wpływ na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo ograniczonych możliwości oddziaływania, Powiat Gniezno nie pozostaje bierny w tym obszarze. Od 2017 roku na jego terenie funkcjonuje Punkt Wspierania Biznesu, którego celem jest realizacja działań ukierunkowanych na rozwój sektora MMŚP w regionie. Do zadań PWB należy w szczególności informowanie przedsiębiorców o możliwościach uzyskania finansowego wsparcia, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, a także o innych kwestiach ułatwiających prowadzenie własnej firmy. Ponadto, PWB dysponuje aktualną bazą ofert: szkoleń, seminariów i konferencji adresowanych do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i już ją prowadzących.