Logo Gospodarka Powiat Gniezno
Powróć do: strona główna

Ważne Instytucje

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Urząd Miejski w Gnieźnie
Urząd Gminy Gniezno
Urząd Gminy Kiszkowo
Urząd Gminy Łubowo
Urząd Gminy Mieleszyn
Urząd Gminy Niechanowo
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
Urząd Miasta i Gminy Kłecko
Urząd Miasta i Gminy Trzemeszna
 
Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
Wielkopolska Izba Gospodarcza
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oddział Gniezno
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Gnieźnie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Gnieźnie
Obwodowy Urząd Miar w Gnieźnie
Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Straż Miejska w Gnieźnie
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Gnieźnie
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie